Woord van de voorzitter
Contact
FR

Jaarverslag 2021

De FOD Economie

De FOD Economie als beschermer

Gas/elektriciteit: meer begunstigden van het sociaal tarief

Door de gezondheidscrisis werd de lijst van categorieën begunstigden van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit in 2021 tijdelijk uitgebreid met personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (BVT-statuut). Al meer dan 10 jaar staat de FOD Economie in voor de automatische toekenning van het sociaal tarief.

Lees meer
social rates for energy
spot the scam game graphic

Spot de scam en zeg “game over” tegen oplichters

Oplichters en scammers hebben geen scrupules. En tieners zijn een makkelijk doelwit. De campagne "Spot de scam" sensibiliseert hen voor het gevaar van online oplichting in een stijl en taal die hen aanspreekt.

Fraudepreventie: webinars voor maatschappelijk assistenten en politieagenten

De FOD Economie organiseerde verschillende webinars voor maatschappelijk assistenten van OCMW's en lokale politieagenten. Het doel: onze tips voor het herkennen van pogingen tot fraude breder verspreiden. Het didactisch videomateriaal vindt u online.

webinar-over-fraude
Masques

Hoe kies je het beste mondmasker?

Een mondmasker is een uitstekend middel om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Alleen moet je het correct dragen. Niet alle maskers hebben bovendien dezelfde kenmerken. Daarom is het belangrijk om het juiste masker te kiezen ...

Reizen: uw rechten als reiziger

De gezondheidscrisis stuurde de organisatie van reizen danig in de war. Consumenten zaten met vragen over hun rechten, met name in geval van annulering. Daarom stelde de FOD Economie een praktische brochure op om reizigers wegwijs te maken in verschillende situaties.

reizen-klachten-schema

Overstromingen: wat moet je doen? Wie moet je contacteren?

De catastrofale overstromingen die België in juli 2021 troffen, maakten heel wat slachtoffers. Vaak wisten ze niet hoe ze hun recht op verzekering konden doen gelden.

Kunsttrafiek: België geeft geroofde Romeinse en Egyptische beelden terug

Onderzoek van de FOD Economie in het kader van zijn recente bevoegdheden in de strijd tegen kunsttrafiek, leidde tot de vondst van een gestolen antiek Romeins beeld en twee geroofde Egyptische beelden. Ze werden teruggegeven aan hun land van oorsprong.

looted egyptian art

Namaak: een terugkerend fenomeen

Elk jaar vestigt de FOD Economie de aandacht op het belang van het fenomeen namaak in ons land. In haar verslag van 2021 raamt de Economische Inspectie de waarde van de producten die ze tijdens haar controles in 2020 in beslag nam, op bijna 8 miljoen euro. En dat is nog maar een fractie van de namaakproducten die in ons land in omloop zijn ...

Productveiligheid: de FOD Economie voert controles uit

Elk jaar zet de FOD Economie diverse campagnes op touw om de veiligheid van niet-voedingsproducten te controleren. De FOD doet ook aanbevelingen over het veilig gebruik van producten en/of de uitvoering van diensten.

security of products
cybersecurity

Business continuity management: is uw bedrijf voorbereid op een incident?

Met de campagne Digital Reaction Plan staat de FOD Economie ondernemingen concreet en praktisch bij in geval van een incident of ramp. Het doel: de continuïteit van hun activiteiten en infrastructuur garanderen, met inbegrip van digitale procedures en diensten.

De FOD Economie als facilitator

Verplichte informatie op bedrijfswebsites

Tegenwoordig kunnen bedrijven niet meer zonder een website of een Facebook-pagina om hun activiteiten uit te voeren en te ontwikkelen. Veel ondernemingen weten niet welke verplichte informatie hun website moet bevatten, zelfs als ze geen producten of diensten online verkopen.

Nieuwe energielabels van kracht

De in 2020 aangekondigde hervorming van de energielabels (vroeger A+++, A+, B, C ...) om in een oogopslag het energieprestatieniveau van elektrische apparaten te kennen, trad in maart 2021 in werking voor vier productcategorieën. Gloeilampen werden in september 2021 toegevoegd.

economie circulaire

Federaal actieplan voor een circulaire economie

In december 2021 keurde de federale regering een actieplan goed voor de jaren 2021 tot 2024 om de opportuniteiten van de circulaire economie te grijpen voor innovatie, werkgelegenheid en concurrentievermogen in België. Dat plan is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid.

Artificiële intelligentie als stimulans voor kmo’s

Vaak weten zaakvoerders van kmo’s niet echt hoe AI voor hen van nut kan zijn. Daarom voerde de FOD Economie in 2021 een campagne - onder meer via getuigenissen - om de voordelen en nieuwe oplossingen van artificiële intelligentie beter bekend te maken bij de bedrijven.

sand excavation

Alles over zandwinning in de Noordzee

Tot de jaren ‘60 werd zand voornamelijk in het binnenland gewonnen. Maar die methode had een aantal nadelen, zowel voor de natuur als voor de mens. Daarom wordt er sinds enkele jaren zand uit de zee gewonnen. Waar? Hoe? Onder welke omstandigheden? De dienst Continentaal Plat geeft een antwoord op al die vragen.

Een federale waterstofstrategie

De federale regering keurde in oktober 2021 de federale waterstofstrategie goed waarmee ze van België een invoer- en doorvoerhub van hernieuwbare waterstof wenst te maken en de rol van België als voortrekker in de waterstoftechnologie wil versterken.

hydrogen prospects
empty airport

Leningen om coronavouchers te financieren

In 2020 mochten reisorganisatoren tijdelijk "coronavouchers" toekennen aan hun klanten van wie de reis werd geannuleerd. Als de vouchers niet werden gebruikt, kon de klant bij het verstrijken van de geldigheidsdatum om terugbetaling vragen. Om de cashflow van de ondernemingen niet in gevaar te brengen, voerde de regering eind 2021 een mechanisme in voor prefinanciering van de terugbetalingen.

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is cruciaal voor een open en duurzaam internationaal investeringsklimaat in een vaak complexe en gevarieerde context. Met enkele instrumenten en elementen voor corporate governance wil de FOD Economie ondernemingen begeleiden op hun weg naar verantwoord ondernemen.

De FOD Economie als analist

Kmo’s en zelfstandigen: steeds meer cijfermateriaal op onze website

De vroegere "Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers" ging in 2020 digitaal. Sindsdien worden die webpagina’s voortdurend uitgebreid met nieuwe analyses en cijfers over de economische realiteit van dat soort ondernemingen. Meer dan ooit tellen meer dan een miljoen kleine en middelgrote ondernemingen mee!

small manufacturing entrepreneurs look at pc
laptop met website statbel

Indexcijfer van de consumptieprijzen: Statbel aan het roer

Wist je dat Statbel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, het indexcijfer van de consumptieprijzen opstelt? Die index verschijnt elke maand op de website van Statbel, samen met analyses en commentaar over de evolutie van de componenten ervan.

Lees meer

Notariaat: tarieven uit een andere tijd!

De gereglementeerde tarieven voor notarissen werden meer dan 40 jaar geleden voor het laatst herzien. Volgens het Prijzenobservatorium van de FOD Economie is die regelgeving achterhaald. Die conclusie is het resultaat van een studie over de ontwikkeling van de honoraria van notarissen voor de onderhandse verkoop van onroerend goed tussen 2000 en 2019. De studie dient als basis voor een groot project om de notariskosten volledig te herbekijken.

sign-notarial-document
brochure Statbel

Kerncijfers in een nieuw jasje

De Kerncijfers geven een overzicht van de vele statistische gegevens waarover Statbel beschikt. In 2021 evolueerde die publicatie naar een praktischer formaat, met een vernieuwde huisstijl en bijzondere nadruk op het visuele aspect. Statbel heeft de ambitie om officiële statistieken nog toegankelijker en relevanter te maken.

De FOD Economie als beschermer

Gas/elektriciteit: meer begunstigden van het sociaal tarief

Door de gezondheidscrisis werd de lijst van categorieën begunstigden van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit in 2021 tijdelijk uitgebreid met personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (BVT-statuut). Al meer dan 10 jaar staat de FOD Economie in voor de automatische toekenning van het sociaal tarief.

Spot de scam en zeg “game over” tegen oplichters

Oplichters en scammers hebben geen scrupules. En tieners zijn een makkelijk doelwit. De campagne "Spot de scam" sensibiliseert hen voor het gevaar van online oplichting in een stijl en taal die hen aanspreekt.

Fraudepreventie: webinars voor maatschappelijk assistenten en politieagenten

De FOD Economie organiseerde verschillende webinars voor maatschappelijk assistenten van OCMW's en lokale politieagenten. Het doel: onze tips voor het herkennen van pogingen tot fraude breder verspreiden. Het didactisch videomateriaal vindt u online.

Hoe kies je het beste mondmasker?

Een mondmasker is een uitstekend middel om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Alleen moet je het correct dragen. Niet alle maskers hebben bovendien dezelfde kenmerken. Daarom is het belangrijk om het juiste masker te kiezen ...

Reizen: uw rechten als reiziger

De gezondheidscrisis stuurde de organisatie van reizen danig in de war. Consumenten zaten met vragen over hun rechten, met name in geval van annulering. Daarom stelde de FOD Economie een praktische brochure op om reizigers wegwijs te maken in verschillende situaties.

Overstromingen: wat moet je doen? Wie moet je contacteren?

De catastrofale overstromingen die België in juli 2021 troffen, maakten heel wat slachtoffers. Vaak wisten ze niet hoe ze hun recht op verzekering konden doen gelden.

Kunsttrafiek: België geeft geroofde Romeinse en Egyptische beelden terug

Onderzoek van de FOD Economie in het kader van zijn recente bevoegdheden in de strijd tegen kunsttrafiek, leidde tot de vondst van een gestolen antiek Romeins beeld en twee geroofde Egyptische beelden. Ze werden teruggegeven aan hun land van oorsprong.

Namaak: een terugkerend fenomeen

Elk jaar vestigt de FOD Economie de aandacht op het belang van het fenomeen namaak in ons land. In haar verslag van 2021 raamt de Economische Inspectie de waarde van de producten die ze tijdens haar controles in 2020 in beslag nam, op bijna 8 miljoen euro. En dat is nog maar een fractie van de namaakproducten die in ons land in omloop zijn ...

Productveiligheid: de FOD Economie voert controles uit

Elk jaar zet de FOD Economie diverse campagnes op touw om de veiligheid van niet-voedingsproducten te controleren. De FOD doet ook aanbevelingen over het veilig gebruik van producten en/of de uitvoering van diensten.

Business continuity management: is uw bedrijf voorbereid op een incident?

Met de campagne Digital Reaction Plan staat de FOD Economie ondernemingen concreet en praktisch bij in geval van een incident of ramp. Het doel: de continuïteit van hun activiteiten en infrastructuur garanderen, met inbegrip van digitale procedures en diensten.

De FOD Economie als facilitator

Verplichte informatie op bedrijfswebsites

Tegenwoordig kunnen bedrijven niet meer zonder een website of een Facebook-pagina om hun activiteiten uit te voeren en te ontwikkelen. Veel ondernemingen weten niet welke verplichte informatie hun website moet bevatten, zelfs als ze geen producten of diensten online verkopen.

Nieuwe energielabels van kracht

De in 2020 aangekondigde hervorming van de energielabels (vroeger A+++, A+, B, C ...) om in een oogopslag het energieprestatieniveau van elektrische apparaten te kennen, trad in maart 2021 in werking voor vier productcategorieën. Gloeilampen werden in september 2021 toegevoegd.

Federaal actieplan voor een circulaire economie

In december 2021 keurde de federale regering een actieplan goed voor de jaren 2021 tot 2024 om de opportuniteiten van de circulaire economie te grijpen voor innovatie, werkgelegenheid en concurrentievermogen in België. Dat plan is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Economie en de FOD Volksgezondheid.

Artificiële intelligentie als stimulans voor kmo’s

Vaak weten zaakvoerders van kmo’s niet echt hoe AI voor hen van nut kan zijn. Daarom voerde de FOD Economie in 2021 een campagne - onder meer via getuigenissen - om de voordelen en nieuwe oplossingen van artificiële intelligentie beter bekend te maken bij de bedrijven.

Alles over zandwinning in de Noordzee

Tot de jaren ‘60 werd zand voornamelijk in het binnenland gewonnen. Maar die methode had een aantal nadelen, zowel voor de natuur als voor de mens. Daarom wordt er sinds enkele jaren zand uit de zee gewonnen. Waar? Hoe? Onder welke omstandigheden? De dienst Continentaal Plat geeft een antwoord op al die vragen.

Een federale waterstofstrategie

De federale regering keurde in oktober 2021 de federale waterstofstrategie goed waarmee ze van België een invoer- en doorvoerhub van hernieuwbare waterstof wenst te maken en de rol van België als voortrekker in de waterstoftechnologie wil versterken.

Leningen om coronavouchers te financieren

In 2020 mochten reisorganisatoren tijdelijk "coronavouchers" toekennen aan hun klanten van wie de reis werd geannuleerd. Als de vouchers niet werden gebruikt, kon de klant bij het verstrijken van de geldigheidsdatum om terugbetaling vragen. Om de cashflow van de ondernemingen niet in gevaar te brengen, voerde de regering eind 2021 een mechanisme in voor prefinanciering van de terugbetalingen.

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is cruciaal voor een open en duurzaam internationaal investeringsklimaat in een vaak complexe en gevarieerde context. Met enkele instrumenten en elementen voor corporate governance wil de FOD Economie ondernemingen begeleiden op hun weg naar verantwoord ondernemen.

De FOD Economie als analist

Kmo’s en zelfstandigen: steeds meer cijfermateriaal op onze website

De vroegere "Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers" ging in 2020 digitaal. Sindsdien worden die webpagina’s voortdurend uitgebreid met nieuwe analyses en cijfers over de economische realiteit van dat soort ondernemingen. Meer dan ooit tellen meer dan een miljoen kleine en middelgrote ondernemingen mee!

Indexcijfer van de consumptieprijzen: Statbel aan het roer

Wist je dat Statbel, de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie, het indexcijfer van de consumptieprijzen opstelt? Die index verschijnt elke maand op de website van Statbel, samen met analyses en commentaar over de evolutie van de componenten ervan.

Notariaat: tarieven uit een andere tijd!

De gereglementeerde tarieven voor notarissen werden meer dan 40 jaar geleden voor het laatst herzien. Volgens het Prijzenobservatorium van de FOD Economie is die regelgeving achterhaald. Die conclusie is het resultaat van een studie over de ontwikkeling van de honoraria van notarissen voor de onderhandse verkoop van onroerend goed tussen 2000 en 2019. De studie dient als basis voor een groot project om de notariskosten volledig te herbekijken.

Kerncijfers in een nieuw jasje

De Kerncijfers geven een overzicht van de vele statistische gegevens waarover Statbel beschikt. In 2021 evolueerde die publicatie naar een praktischer formaat, met een vernieuwde huisstijl en bijzondere nadruk op het visuele aspect. Statbel heeft de ambitie om officiële statistieken nog toegankelijker en relevanter te maken.

De FOD Economie in enkele cijfers

Mannen en vrouwen tot uw dienst

Om ondanks de hachelijke periode van gezondheidscrisis de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, bleef de FOD Economie talent aantrekken en waken over het welzijn van zijn medewerkers. Dat gebeurde met name door alternatieve manieren van verbinding te zoeken tussen collega's die noodgewongen moesten telewerken, zoals een bedrijfsradio.

Radio-Eco_Studio

In dialoog met onze gesprekspartners

De FOD Economie staat voortdurend in contact met zijn talrijke gesprekspartners (ondernemingen, burgers, politieke overheden ...). Hier volgt een niet-volledig overzicht van de omvang van die contacten.

11.300.949

geregistreerde bezoeken op onze website economie.fgov.be, waarvan 915.483 voor de COVID-19-pagina’s

153.380

telefoonoproepen, e-mails, internetformulieren en faxen behandeld door ons Contact Center, waarvan 34.345 betrekking hadden op COVID-19

45.210

volgers op onze socialemediakanalen Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram

4.033

berichten verspreid via onze sociale media

1.358

behandelde parlementaire vragen

49

klachten over de kwaliteit van onze dienstverlening (13 gegrond)


Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een databank van de FOD Economie die alle basisgegevens bevat van de geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden. Ze heeft een tweeledig doel: de werking van de overheidsdiensten efficiënter maken en de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

My Entreprise cijfers

Uitvoering budget 2021

Overzicht van de financiële middelen van de FOD Economie en de toewijzing ervan.

budget 2021 vastlegging
budget 2021 vereffening

Ons contacteren

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie.
Het is tot uw dienst elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Tel.: 0800 120 33

E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Volg ons op sociale media